Imprimeix

Manifest

Escrit per Sa bassetja

sa-bassetja

SA BASSETJA

Assemblea Alternativa d'Eivissa

Sa Bassetja, Assemblea Alternativa d'Eivissa, neix amb la ferma voluntat d'esdevenir un espai de lluita i mobilització permanent per capgirar la situació de crisi democràtica, nacional i socioeconòmica que pateix la nostra illa.

 

L'assemblea és formada per gent procedent de diversos àmbits: treballam de forma assembleària i autònoma i som oberts a la participació de qualsevol persona o col·lectiu que treballi per la transformació social. Volem impulsar la unitat popular i establir sinergies amb els moviments socials, tot fomentant el treball de base i recuperant els carrers com a espai públic per a la trobada i la protesta. Volem, doncs, reivindicar la democràcia real, directa i participativa.

 

 En aquest sentit, som conscients que el model econòmic capitalista és el responsable directe del patiment de la majoria de la població: les persones aturades, les immigrades, les desnonades, etc. pateixen els seus efectes més greus a casa nostra, però tampoc podem oblidar els països empobrits, les víctimes de guerres imperialistes... I tot en benefici d'una elit minoritària cada cop més rica. Sabem que això no és una crisi, és una estafa. I els culpables són els bancs i les grans empreses. Aquest sistema capitalista, en la seva versió neoliberal més salvatge, ha posat en el seu punt de mira el propi estat de benestar, l'única concessió que havien aconseguit, després de moltes lluites, les classes populars i treballadores al llarg del segle XX. El desmantellament de la sanitat i l'educació públiques són un retrocés molt greu, que accentuarà les desigualtats socials i empitjorarà la qualitat de vida. Per tot això, ens declarem víctimes del capitalisme, i per tant, lluitarem contra les retallades i per assolir un altre model econòmic al servei de les persones.

 

També volem reivindicar, sense cap tipus de renúncia, la defensa de la nostra llengua, greument amenaçada per les lleis espanyoles, que van des de la manca de protecció i reconeixement del català fins a l'eliminació de la immersió lingüística a les escoles. Per això defensarem la immersió lingüística i l'ús social del català a tot arreu, com a llengua comuna d'integració i cohesió social. No permetrem, doncs, cap atac al català.

 

Així mateix, reivindiquem la sobirania d'Eivissa i de Formentera. Som illes i som poble i tenim dret a decidir sobre el nostre futur econòmic i polític. Tenim ben present que el nostre marc nacional són els Països Catalans, i treballarem per assolir la independència, com a garantia de supervivència de la nostra cultura i com a garantia de respecte, igualtat, justícia i solidaritat amb els altres pobles de la mediterrània, d'Europa i del món.

 

D'aquesta manera, la defensa del territori serà un eix cabdal de la nostra activitat. No permetrem cap atemptat al patrimoni natural. Ni més urbanitzacions, ni macroinfraestructures, ni golfs o nous complexes turístics o beach clubs. Tampoc cap extracció petrolífera ni cap ampliació dels ports. Per un model territorial respectuós amb el medi, per la sobirania alimentària ecològica, pel consum local i responsable. Perquè estam en l'obligació de defensar la terra i tenir cura del nostre futur i de l'herència que deixarem a les generacions futures.

 

Declarem el nostre caire postfeminista i antipatriarcal, qüestionem l'heteronormativitat imposada i denunciem les polítiques conservadores que neguen la dignitat, la llibertat i la igualtat de drets de totes les persones, independentment de les seves orientacions sexuals i de les seues identitats sexuals i de gènere.

 

Per tot això, som Sa Bassetja. Per tot això neix l'Assemblea Alternativa d'Eivissa.