Imprimeix

Mercadona o com rebentar el mercat

Autor/a: Sa Bassetja

MERCADONA O COM REBENTAR EL MERCAT

Els antecedents

Després de nou anys de vigència, el 2010 es modificava la “Llei de Comerç de Balears” per adaptar-la a les exigències de la “Directiva de Serveis de la Unió Europea”, també coneguda popularment com a Directiva Bolkestein. El govern d'Antich a les Illes, i el de Zapatero a l'estat espanyol, s'encarregaren d'implementar el nou marc legal, que suposava, en efecte, l'assumpció dels postulats més neoliberals pel que fa al comerç: la llibertat d'establiments, la liberalització d'horaris i la lliure circulació de serveis entre els estats membres. Aquesta reforma es traduïa a les Illes Balears i Pitiüses en la fi de la moratòria que impedia l'obertura de grans superfícies comercials. Alguns pretenien fer veure que no hi havia cap perill per al model comercial, de protecció del patrimoni i de sostenibilitat de les illes, atenent a una disposició addicional que fixava en 400 metres quadrats el “mínim” per considerar una gran superfície en el cas de Menorca i Eivissa, de 200 metres en el de Formentera, i de 700 m per a l'illa gran. Per a la península el mínim és de 2500 metres quadrats. En tot cas, la llei fa referència als metres quadrats “mínims” per distingir si un comerç és gran superfície o no (i per tant amb règims específics per a l'obtenció de llicències d'obertura: municipal per als comerços petits; i del govern autonòmic i local per als grans), però no diu res de regular les superfícies “màximes”. A la pràctica, doncs, l'efecte de la disposició és ben limitat, perquè de fet amb la nova llei s'obria la porta a les grans superfícies. Així, la realitat fou que just abans d'alçar-se la moratòria, hi havia una trentena d'empreses i multinacionals esperant el canvi de llei per poder instal·lar-se a les illes. En poc més d'un mes el govern balear havia rebut 50 demandes i reconeixia “no poder impedir que s'instal·lin, ja que no hi ha cap prohibició, sempre que siguin compatibles amb el petit comerç”. I, per a facilitar que els projectes evolucionessin a bon ritme, avançava que la Conselleria "no s'eternitzaria" a l'hora de contestar les sol·licituds, ja que ho faria en el termini aproximat d'un mes. I en qualsevol cas, la nova legislació introduïa que el silenci administratiu "serà positiu a partir d'ara", per la qual cosa les empreses podrien continuar endavant amb les seves iniciatives.

Territori “Hacendado”

Entre les empreses sol·licitants es trobava Mercadona.